Jak pomoci blízkému, který je závislý na alkoholu?

obrazekAlkoholici jsou lidé, kteří jsou závislí na pravidelném požívání alkoholu. Tito lidé se domnívají, že jim alkohol pomůže překonat pocit nejistoty, spoutanosti, smutku, deprese či osamělosti. Závislým se člověk nestává ihned. Nastává to až v momentě, kdy je člověk bez alkoholu nepříjemný, má výkyvy nálad, není mu dobře a touží tyto pocity přebít alkoholem. Alkoholici uvádějí, že pijí proto, aby měli chuť k jídlu, aby jim dobře trávilo, aby nebyli nervózní, aby si posílili odvahu, aby se nenudili, aby mohli dobře spát nebo aby zapomněli na neshody s manželkou či šéfem. Tyto výmluvy jim pomohou necítit vinu a potřebu řešit svůj problém, který si často vůbec neuvědomují. V té chvíli je právě důležitá pomoc okolí.

 

Alkohol a mladiství

Alkohol, obdobně jako ostatní drogy, je pro děti a mladistvé nebezpečnější než pro dospělé. I při občasném požití se zvyšuje nebezpečí onemocnění jater (játra nejsou schopna odbourávat alkohol v takové míře jako u dospělých) a nervového systému. Čím mladší jedinci alkohol pijí, tím větší je riziko pozdější závislosti. Riziko ohrožení se zvyšuje u těch mladých mužů, jejichž otec je na alkoholu závislý. Společnost děti a mladistvé před alkoholem chrání zákonem, díky kterému je věková hranice pro podávání alkoholických nápojů v České republice 18 let.

 

Závislost a její následky

Užívání alkoholu má samozřejmě nějakou souvislost s užíváním jiných návykových látek. Zkušenost s alkoholem v dětství či v dospívání zvyšuje riziko zneužívání dalších návykových látek. Setkáváme se i s opačným postupem, s přechodem závislosti od drog na alkohol. Lidé abstinující na nealkoholových drogách mají často tendenci řešit svoji abstinenci konzumací alkoholu, vzniká u nich tak závislost na alkoholu. Dlouhodobé užívání alkoholu má mnoho následků, jako je oslabení imunitního systému, onemocnění jater, mozku, žaludku, vysoký krevní tlak, impotence, výkyvy nálad, poruchy paměti, poruchy spánku, výčitky svědomí, halucinace, pocity pronásledování, epileptické záchvaty či alkoholové psychózy.

  

Jak pomoci blízkému, který je závislý na alkoholu?

V žádném případě pití svému blízkému neusnadňujte, neumožňujte mu ho, nezavírejte před tímto problémem oči, před okolím ho nikdy neomlouvejte, neřešte za něj problémy, které si způsobil pitím, nezakrývejte je, nekupujte mu alkohol, nepůjčujte mu peníze. Všechna tato doporučení neznamenají, že byste se neměli zajímat o svého blízkého, přestat ho mít rád. Naopak jedině láska, ale láska náročná, přísná a snad i tvrdá může pomoci tomu, na němž Vám záleží. Ve svém přátelství, vztahu, v rodině stanovte přesná pravidla, která je třeba důsledně dodržovat.

 

Léčba alkoholismu

Stejně jako jiné závislosti, též alkoholovou závislost je možné léčit. Stejně však také jako u ostatních návykových látek je tato léčba náročná a dlouhodobá. Doporučujeme proto obrátit se na specializovaná pracoviště, která mají s léčbou závislosti na alkoholu zkušenosti. Mohou to být pracoviště ambulantní, která nevyžadují celodenní přítomnost, pacienti do ambulantní ordinace docházejí, výhodou je, že je možné dále pracovat či studovat. V pokročilejších stadiích závislosti se doporučuje léčba ústavní, která probíhá nejčastěji v psychiatrických odděleních a léčebnách. Svému blízkému také můžete pomoci tím, že ho budete doprovázet do terapeutické komunity. Nejčastěji jde o skupinu anonymních alkoholiků, kteří si vzájemně pomáhají a podporují se. 

Kategorie: Závislosti Autor: admin
Vaše názory k článku (0)
Seřadit: