Vysoký krevní tlak – jedna z nejčastějších diagnóz moderní doby

Vysoký krevní tlak je jedním z častých onemocnění dnešní doby. Tato onemocnění se také nazývají civilizační choroby. Takže je dobré vědět o této nemoci co nejvíce, snažit se tomuto onemocnění předcházet a v případě, že vás tato nemoc potkala, vědět, jak s ní bojovat.

Co to je za nemoc?

Vysoký krevní tlak neboli hypertenze je stav, kdy je krevní tlak delší dobu či opakovaně zvýšen nad hodnotu 140/90 mm Hg a u diabetiků nad 130/90 mm Hg. Za ideální se u dospělých osob považuje tlak 120/80 mm Hg. Pod pojmem krevní tlak se rozumí síla, kterou působí krev na stěny cév, v nichž koluje. Hodnotu krevního tlaku lze jednoduše zjistit pomocí tonometru. Při měření krevního tlaku získáme dvě hodnoty, např.: 120/80.

První, vyšší a důležitější číslo označuje systolický tlak, který vzniká při srdeční stahu. Systolický tlak je v podstatě přímým odrazem stavu tepen. Jeho hodnota tedy většinou stoupá s přibývajícím věkem, protože starší lidé mají méně pružné cévní stěny, které  nejsou schopny se již tolik „roztahovat“ při vyšším tlaku krve. Druhá, nižší hodnota je zaznamenávána při uvolnění srdečního svalu a nazývá se diastolický tlak.

obrazekRizika vzniku vysokého krevního tlaku

Rizik pro vznik nemoci vysokého krevního tlaku je hodně. Od rodinné anamnézy - dědičnosti, pokročilého věku, přes důsledek špatné stravy (tj. přílišné konzumace potravin obsahujících velké množství tuků, soli a škodlivých kyselin), přílišné pití alkoholu a kouření po největší civilizační problém moderní doby, kterým je stres. Také nadváha a obezita je velkým předpokladem vzniku nemoci. Nadváha zvyšuje tlak na srdce, zvyšuje hladinu cholesterolu a hladiny triglyceridů, snižuje HDL (dobrý) cholesterolu. Přílišná konzumace alkoholu je dalším významným faktorem. Výrazné a pravidelné užívání alkoholu může dramaticky zvýšit krevní tlak. Může také způsobit srdeční selhání, mrtvici a vést k nepravidelnému srdečnímu rytmu. Příliš mnoho alkoholu může přispět k vysokému výskytu triglyceridů, rakoviny a vzniku dalších nemocí, obezity, alkoholismu. Pokud pijete alkohol, čiňte tak s mírou. Pokud budete pít, omezte konzumaci alkoholu – ne více než dva nápoje za den pro muže a jeden nápoj pro ženy.

Příznaky vysokého krevního tlaku

Mnoho lidí má vysoký krevní tlak po celá léta, aniž by o tom věděli. Po většinu času tito lidé nemají žádné symptomy, ale když vysoký krevní tlak probíhá bez léčby, poškozuje tepnyživotně důležité orgány v celém těle. To je důvod, proč je vysoký krevní tlak často nazýván "tichým zabijákem". Dobrou zprávou je, že je léčitelný.

Prvními, neurčitými projevy můžou být bolest hlavy, únava, porucha spánku. Obtíže se zhorší nebo se většinou prvně objeví až s pokročilým stavem nemoci, kdy ale již v jeho důsledku vzniká různé poškození některých orgánů. V druhém stadiu se nevratně poškozuje srdce a jeho komory. Nejvíce levá. Další změny se projeví také na tepnách. Ve třetím stadiu je největší riziko vzniku cévních mozkových příhod. Může se tedy objevovat dušnost, bolest na hrudníku nebo bušení srdce. Postižení očních cév se nadále zhoršuje a vzniká oční neuroretinopatie a následně dochází ke slepotě. Poškozeny bývají i ledviny, vzniká nefroskleróza, postupně se snižuje jejich funkce a dochází až k jejich selhání neboli urémii.

Prevence a léčba

Změňte životní styl! Dokonce, i když váš krevní tlak je normální (menší než 120 mm Hg systolický a méně než 80 mm Hg diastolický) a vaším cílem je pouze prevence, dodržujte všechny recepty na dodržení zdravého životního stylu. V případě léčby vám lékař předepíše léky a vy dodržujte doporučení svého lékaře pečlivě, i když to znamená užívání léků každý den po zbytek svého života.

Kategorie: Nemoci a jejich léčba Autor: admin
Vaše názory k článku (1)
Seřadit:
Brablenec | Pátek 30. Prosinec 2016, 20:57
Mamka má spoustu let zvýšený tlak a postupně se jí to lepší - lékař nasazuje mín a mín léků.
Souhlasím (0x) | Nesouhlasím (0x) Odpovědět